Nieuws brief 6 september 2022

Bijna, morgen woensdag 7 september om 20.00u trappen we weer af. De donderdag de dag erna 8 september.

Het wordt best even anders. We beginnen al met de binnenkomst, het lijkt wel een andere nieuwe bowling. Prima uitstraling. Voor iedereen nieuwe (eigen)plekjes.

Dan op woensdag 2 teams per keer vrij een op donderdag 1 team.
Iedereen heeft als het goed is een kopie ontvangen van het speelprogramma.
Op de website staan deze ook en ook op de uitslagen pagina, de teams in shift 2 zijn vrij. Ten overvloede vrije teamdagen kunnen NIET geruild worden.
Hou dit zelf goed in de gaten.
In deze ook een taak voor de teamcaptains om dubbel te checken.

Wij willen ook graag op de eerste wedstrijddag horen wie er dit seizoen teamcaptain is. Deze is het contactpunt tussen het bestuur en/of wedstrijdorganisatie en overige teamleden. We komen daar op de avond zelf nog even op terug.
Zoals we weten is Eric ongelukkig ten val gekomen. Dat betekend wellicht dat de banen niet helemaal top geprepareerd zijn. Ook andere luchtomstandigheden in de bowling kan allemaal invloed hebben. Dus graag een beetje geduld. Dat zal eventueel aanpassen worden.

Uiteraard iedereen heel veel succes en plezier.

Dan bestuur nieuws.
Leen van den Ende gaat ook stoppen als penningmeester en zal niet herkiesbaar zijn. Hierover volgende week meer.

De nieuwe statuten zijn klaar. Deze worden nu voorgelegd aan de NFB(verplicht).
wellicht dat wij de reguliere ALV opschuiven om e.e.a betreffende de statuten eerst goed af te kunnen ronden. Ook volgende week meer hierover.

Tot zover deze korte nieuwsbrief. succes en veel plezier.
Namens het hele bestuur

Ben de Jong Voorzitter

Nieuwsbrief nieuw seizoen

 Beste leden,

Hallo allemaal,

en dan is het alweer augustus, tijd gaat snel veel te doen en veel te vertellen.

  1. league start, speelschema, tarief, enz.
  2. Contributie
  3. Statutenwijziging
  4. Overige

1. League start, …

Zoals jullie wellicht weten is de verbouwing van het bowlinghuis in volle gang. en zal deze tegen 31 augustus klaar zijn. Vandaar starten we 1 week later, de woensdag start op 7 september om 20.00uur (trio 4 games) en de donderdag op 8 september om 20.00uur. (5mans 3 games) De league bijdrage komend seizoen, na 3 jaar bevroren te zijn, gaat nu omhoog. Uiteraard betaal je als team alleen op de avonden dat je speelt.

We hebben voor de woensdag 12 teams en de donderdag 11 teams. Dit betekend dat er woensdag steeds 2 teams vrij zijn en op de donderdag 1 team vrij. Op de donderdag speelt iedereen 30 wedstrijden en is iedereen 3 avonden vrij. Op de woensdag speelt iedereen 30 wedstrijden en is 6x vrij.

Het is een hele puzzel geweest om het zo goed mogelijk te maken binnen de tijdspanne die we hebben. Iedereen speelt evenveel wedstrijden, is even vaak vrij. Helaas speelt niet iedereen precies 3x tegen elkaar, maar dat is dan maar even niet anders. Hoe het precies gaat met de puntentelling, bonuspunten, enz., dat hopen we in de volgende nieuwsbrief uit te kunnen leggen. Dat hangt helemaal af van ons programma, welke we ook hebben geüpdatet naar de nieuwste versie met de meeste mogelijkheden. Maar we kunnen pas testen als de bowling klaar is en de banen aangezet kunnen worden.

In de bijlage vind je de speelschema’s en het schema dat je team vrij is. Deze data staat vast en kan niet geruild worden. Ook straks te downloaden vanaf onze website

2. Contributie

We hebben nu voor het komend jaar nog 121 leden hiervan hebben we er nu ongeveer 77 binnen nog 43 te gaan. Betaal aub op tijd. Scheelt tijd voor de penningmeester en u bent zeker speelgerechtigd als we gaan beginnen.

Woensdag van €45.00 naar €48.00 is van €15.00 naar €16.00 pp. Donderdag van €57,50 naar €62,50, dat is van €11,50 naar €12.50 pp. Dit per team afrekenen, zoals gebruikelijk. Als vereniging teren we een klein beetje in, maar we wilden niet verder omhoog met het tarief dit seizoen.

3. Statutenwijziging.

De opdracht is aan de notaris vertrekt om dit ingang te zetten. Belangrijke veranderingen zijn o.a.

  1. De jaarlijkse ALV gaat naar het voorjaar.
  2. Elektronische communicatie wordt officieel toegevoegd.
  3. Contributie verenigingsdeel krijgt automatisch prijscompensatie(NBF deel heeft dit al), tenzij ALV anders beslist.
  4. Een nieuwe commissie, continuïteitcommissie wordt toegevoegd.(wettelijk verplicht).
  5. Bestuur minimaal 3 personen(nu 5). Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen, het gekozen bestuur verdeeld de overige functies.
  6. Verder nog wat nieuw bepalingen aangaande het gelijkheidsbeginsel zoals discriminatie en/of (macht)misbruik.

Zodra dit klaar is, krijgen jullie deze uiteraard compleet in te zien. wordt vervolgd.

4. Overige.

Dag der Kampioenen die wordt gehouden in Dordrecht de finale op zondag 4 september. Kampioenen van 2020, 2021 en 2022 kunnen zich hiervoor online aanmelden via de NBF site of even contact opnemen met Ed van ’t Wout. Als dit nog niet gedaan is. Aanmelden kan nog tot 5 augustus 2022.

Rabo clubkas.

Ook de Rabo clubkas staat op het punt van beginnen. Heeft u en of uw huisgenoten, bekenden, een Rabo rekening dan kan er begin september gestemd worden als men lid is. Ook dat is gratis o.a. via de app te regelen. Elke stem levert onze vereniging geld op en houd de kosten laag. Stemmen kan van 4 tot 27 september als je lid bent. Dat kan alleen met een Rabo rekening en is gratis.

m.vr.gr.

mede namens het bestuur

Ben de Jong Voorzitter

Stand van zaken

Beste leden,

Even een update over de stand van zaken.

1 League afsluiting 2021/2022.
2 League start 2022/2023.
3 Verbouwing en sluiting Bowling.
4 Bestuurlijke aangelegenheden.

De maandagavond is uitgespeeld. Prijzen uitgedeeld en helaas, zoals bekend, ook afscheid genomen. Van Gaalen transport gefeliciteerd met de overwinning bij de teams, spannend tot en met de laatste game. Sonja Heskes en Arco van Gaalen individueel 1e bij de respectievelijk dames en heren.
De woensdag en de donderdag, vallen de beslissingen komende week, 1 en 2 juni a.s..
Voor komend seizoen hebben we nu
11 teams voor de donderdag 5 mans league 3 games en
12 teams voor de woensdag trio league 4 games.

Wij zijn nu bezig met het uitzoeken en aanpassen van het programma voor een zo goed mogelijk competitieschema.
We zullen beginnen donderdag 1 september en de woensdag 31 augustus of 7 september.
Dit hangt o.a. af van de verbouwing.
Ja, Wijnand en Fleur gaan verbouwen, het zit en bar gedeelte krijgt een metamorfose.
De bowling gaat dan ook dicht vanaf medio half juni en hoopt op 28 augustus weer te kunnen openen.
Dit betekend ook voor degene die een locker hebben, (daar wordt niet verbouwd) dat zij niet even spullen kunnen komen halen. De telefoon zal niet worden opgenomen in de gesloten periode. Alleen contact via de email. Derhalve verstandig, als je bijv. nog ergens wilt bowlen, om je spullen mee te nemen.

Dan zoals bekend wordt er aan nieuwe statuten gewerkt, hier hoort u binnenkort meer over. Maar bijna of misschien nog wel belangrijker. We zoeken nog een nieuwe secretaris (V/M). Of in ieder geval iemand die notuleren leuk vind.(ben je toch altijd als 1 van de eersten op de hoogte van alle belangrijke zaken)
Graag even contact opnemen met ondergetekende.
Succes met de laatste wedstrijden en alvast een fijne zomer toegewenst.

met vriendelijke groet,
mede namens het bestuur
Ben de Jong Voorzitter

Nieuwe ontwikkelingen

1. Leagues komend seizoen

Voor komend seizoen weten we inmiddels dat de bowling haar deuren op maandag sluit. Geen fijne boodschap en geen makkelijke zaak. Geen oplossing die voor iedereen goed is. Het volgende is er nu uitgekomen, maar nog steeds op punten onder voorbehoud. Een extra league op woensdag en/of donderdag was of is niet haalbaar gebleken. We gaan nu op woensdag met 12 teams spelen en op donderdag met I I teams.

Dit betekend het volgende voor de woensdag. De totale speelduur in weken wordt 40 weken. Ieder team speelt 33 wedstrijden. (3 series)

De donderdag speelt dan 30 wedstrijden in 33 weken, mogelijk dat we er iets op vinden om dit aantal nog wat op te rekken, maar 4 series ( 40 wedstrijden in 44 weken) is te veel. We hebben een speelschema dat dit dekt met een zo’n optimaal mogelijke verdeling per banenpaar en verdeling van de vrije avonden.

Het is voor ons nog puzzelen en uitproberen of het scoresysteem dit goed verwerkt. Het kan en zal dus wel voorkomen dat bijvoorbeeld de actuele standen niet gelijk zijn. Ook is het mogelijk dat leaguegemiddelden achteraf gecorrigeerd moeten worden. Waardoor dan weer verschuivingen in uitslagen en standen kunnen plaatsvinden. Uiteraard proberen we dit te voorkomen, maar we kunnen het niet uitsluiten. Het is wat het is, maar zo kunnen we een deel van de maandag groep gewoon laten spelen.

Helaas hebben tot op heden rond de 12 spelers aangegeven te stoppen. Er zullen nog spelers ook ondergebracht worden in bestaande teams.

Team captains, heb je iemand nodig laat het zo snel mogelijk weten. Dat is geen garantie dat het lukt natuurlijk.

Uiteraard moet er nog wel officieel ingeschreven worden. Op onze website staat het inschrijfformulier open (klik hier) en sluit in principe op 30 april 2022. Maar het is voor ons fijn als het snel gedaan wordt, dan kunnen wij verder. Ook nu weer is de volgorde bij inschrijving de volgorde op het scorescherm.

Hopelijk dat we zo voor iedereen de meest optimale oplossing hebben gevonden.

2. Bestuurszaken.

Er is nooit een goed moment om iets aan te kondigen, maar soms moet het er gewoon van komen. Ik zit inmiddels 19 jaar in het bestuur. Van 2003 tot 2011 als bestuurslid, secretaris, penningmeester, een periode beide tegelijk en vanaf 2011 als voorzitter met de bedoeling dit max 2 termijnen (6 jaar) te doen.

Maar zoals bij veel verenigingen is het moeilijk om aan genoeg bestuursleden te komen. In de afgelopen jaren heb ik regelmatig gevraagd of er iemand er bij wil komen maar daar is niemand op af gekomen. Toen kwam Corona, dan stap je zeker niet zomaar op. Maar er is nu toch een tijd van gaan. Ik heb het altijd met veel plezier en inzet gedaan, maar het wordt ook fysiek(gezondheid) steeds lastiger nu.

Met de komende jaarlijkse algemene ledenvergadering, eind september of begin oktober, zal ik het stokje overdragen. Ed van ‘t Wout heeft aangegeven deze taak op zich te willen nemen, als uiteraard de algemene. ledenvergadering(ALV) daar mee akkoord gaat. Daarnaast hebben we in Ferry Melein iemand gevonden die het bestuur wil versterken. Ferry draait nu mee en zal ook in de algemene ledenvergadering door het bestuur voorgesteld worden. Dat betekend dat er ook nog I nieuw bestuurslid gevonden dient te worden om het bestuur compleet te maken. Uiteraard ben ik niet weg en zal ik zeker in de eerste tijd het nieuwe bestuur ondersteunen waar nodig en gevraagd. Er moet ook nog veel gebeuren en er moet nog een nieuw commissie komen. Wettelijke eis. Denk aan nieuwe statuten, ook een wettelijke verplichting. Derhalve nog genoeg te doen.

Tot zover deze nieuwbrief en zeg ik alvast dank u wel voor alle steun en waardering in de afgelopen 19 jaar.

Met vriendelijke groet, Ben de Jong

Update Corona

Hoi allemaal, nieuwe regels. A.s donderdag nog 3+2 half acht beginnen. Vanaf volgende week donderdag 3 febr weer gewoon 5 mans om 20.00u.
Voor alle leagues geldt ,na het bowlen om 22.00 wel direct vertrekken. Geef dit ook door aan jullie teamgenoten. Groetjes het bestuur

Nieuwsbrief update

Beste leden,
het is een rare tijd, dat blijft gezegd worden. Maar we mogen weer sporten en derhalve wij ook met het sport-bowlen.
Vanaf a.s. maandag 17 januari starten we weer met onze huisleagues. De midwinterleague wordt hierbij voorlopig afgesloten.
Voor de maandag en de woensdag veranderd er niet veel ten op zichtte van voor de avond- lockdown.
De donderdag wel. Mede ook ingegeven door een deel van de spelers op donderdag is de groep wat te groot(50 spelers). Derhalve spelen we deze (voorlopig) gesplitst in een trio en duo. De scores worden uiteraard samengevoegd tot een team resultaat.
We starten dan op donderdag om 19.30u met de eerste 3 spelers(trio) en om 21.15u starten de volg 2 spelers(Duo).
Wellicht iets minder gezellig, maar zo kunnen we wel spelen. Voor alle leagues gelden de volgende regels.
Naast: bij klachten, quarantaine, ect. blijf je thuis en meld je af
Toegang alleen met geldige QR code.(Vaccinatie, ziekte of testbewijs).
Bij binnenkomst handen ontsmetten en tot de spelersruimte mondkapje op. Bij het verlaten en bijv. toiletbezoek ook mondkapje op.
Er wordt actief gecontroleerd en gehandhaafd.
Dit zal tot de consequentie kunnen leiden dat er teams zijn, die een speler missen die ziek is of geen geldige QR code kan laten zien.
Regel dus tijdig eventuele vervangers. De verantwoordelijkheid voor de kosten veranderd niet. Dat moeten de teams c.q. spelers zelf oplossen.
Laten we elkaar helpen en waar het kan ook invallen indien nodig.
De bar zal, conform de eerder ontvangen ontheffing, voor drinken geopend zijn vanaf de spelersruimte.
Alleen daar mogen deze genuttigd worden.
Hou verder de berichten via de captains chat ook in de gaten. Wij wensen iedereen veel plezier en hoge scores.
Groetjes mede namens alle bestuursleden.
Ben de Jong
Voorzitter BV Westland De Lier

1e Speelavond

Het nieuwe seizoen staat eindelijk weer op het punt van beginnen, dus hier nog even de data van de verschillende avonden: maandag 6 september, woensdag 1 september en donderdag 2 september. Allen aanvang 20:00 uur. Succes en een sportief seizoen!