Beste leden van bowling vereniging Westland de Lier

Beste leden,

Afgelopen woensdag 25 januari 2023, is er een 2e BALV gehouden i.v.m. statutenwijziging. Er waren 17 leden aanwezig + 2 geldige machtigingen. Na nog even punt 4.2 te hebben besproken en/of toegelicht zijn we over gegaan tot stemming. Uitslag :18 stemmen voor. Hierbij zijn de nieuwe statuten aangenomen. De vorige statutenwijziging was in 1991, dus hopelijk duurt het wel weer een tijdje. Aan de verdere afhandeling wordt nu gewerkt.

Dan hebben we op zaterdag 11 maart 2023 ons 50+ toernooi. We spelen 4 games voorronde en 3 games finale. De inschrijvingen zijn begonnen. Dirk Kool of Leen van den Ende doen dit. Ze komen langs op de leagueavonden.

Dan daarna hebben we onze verenigingskampioenschappen. Finales op zondag 26 maart 2023. Dit jaar spelen we in de voorronde het dubbel kampioenschap met 6 games dubbel.(i.p.v. 3 games dubbel en 5 games single). Dit zal iets makkelijker vol te houden zijn voor de meesten. Een goede reden om allemaal mee te doen. Op zondag individueel in klassen finales, 6 games single. Meer info en inschrijving binnenkort.

Op woensdag 8 maart 2023 houden we onze algemene ledenvergadering. Formele uitnodiging en agenda volgen half februari. Tijdens deze vergadering zal het bestuur Ferry Melein voorstellen in het bestuur te kiezen. Ferry draait ondertussen al even mee. Leen van den Ende en ondergetekende zullen dan aftreden en niet herkiesbaar zijn. Voor mijzelf, zal het bestuur Ed van ’t Wout voorstellen om voorzitter te worden. Voor Leen hebben we nog geen vervanging. Uiteraard zijn wij beide niet direct verdwenen en zullen het gezamenlijk overdragen. We willen er nog iemand in het bestuur bij hebben.

Is er iemand die wellicht mee zou willen draaien in het bestuur en/of zich verkiesbaar wil stellen. Graag. Laat het ons weten of vraag om eerst te horen wat dit in kan houden.

Dan wens ik jullie weer veel goede scores en voor wie gaat “carnavallen” veel plezier. m.vr.gr.

Ben de Jong

50+ Haarlemmerliede

We zijn op dinsdag 22 november met 24 personen afgereisd naar Haarlemmerliede om daar deel te nemen aan de voorronde van het 27e Johan Wempe 50+ toernooi.

René van Gaalen, Simon Ros, Mart Overgaag en Jean-Pierre Gordijn hebben op zaterdag 26 november de finales mogen spelen in hun eigen klasse.

In de 2e klasse zijn Rene van Gaalen 17e en Simon Ros 3e geworden. In de 4e klasse zijn Mart Overgaag 5e en Jean-Pierre Gordijn 1e geworden. Jean-Pierre had nog een mooie game van 265!

Het was weer een gezellig toernooi, dat goed geregeld was. Hopelijk zijn we volgend jaar weer met een leuke, grote groep aanwezig.

Gefeliciteerd heren, met de mooie prestatie!!

ALV 5 oktober gaat niet door.

Beste leden.

Naar aanleiding van de bevindingen in onze buitengewone ALV van 28 september 2022 het volgende.

De buitengewone ALV van 5 oktober 2022 gaat NIET door.

De statuten worden opnieuw tegen het licht gehouden, met name artikel 4 lid 2 willen we aanpassen.

Om te voorkomen dat we procedure fouten maken en het daardoor mogelijk niet rechtsgeldig kan worden, starten we de hele procedure in november opnieuw.

Uiteraard wordt u hierover wederom tijdig, minimaal 2 weken, geïnformeerd.

met vriendelijke groeten

mede namens het gehele bestuur

Ben de Jong

Voorzitter 

Nieuws brief 6 september 2022

Bijna, morgen woensdag 7 september om 20.00u trappen we weer af. De donderdag de dag erna 8 september.

Het wordt best even anders. We beginnen al met de binnenkomst, het lijkt wel een andere nieuwe bowling. Prima uitstraling. Voor iedereen nieuwe (eigen)plekjes.

Dan op woensdag 2 teams per keer vrij een op donderdag 1 team.
Iedereen heeft als het goed is een kopie ontvangen van het speelprogramma.
Op de website staan deze ook en ook op de uitslagen pagina, de teams in shift 2 zijn vrij. Ten overvloede vrije teamdagen kunnen NIET geruild worden.
Hou dit zelf goed in de gaten.
In deze ook een taak voor de teamcaptains om dubbel te checken.

Wij willen ook graag op de eerste wedstrijddag horen wie er dit seizoen teamcaptain is. Deze is het contactpunt tussen het bestuur en/of wedstrijdorganisatie en overige teamleden. We komen daar op de avond zelf nog even op terug.
Zoals we weten is Eric ongelukkig ten val gekomen. Dat betekend wellicht dat de banen niet helemaal top geprepareerd zijn. Ook andere luchtomstandigheden in de bowling kan allemaal invloed hebben. Dus graag een beetje geduld. Dat zal eventueel aanpassen worden.

Uiteraard iedereen heel veel succes en plezier.

Dan bestuur nieuws.
Leen van den Ende gaat ook stoppen als penningmeester en zal niet herkiesbaar zijn. Hierover volgende week meer.

De nieuwe statuten zijn klaar. Deze worden nu voorgelegd aan de NFB(verplicht).
wellicht dat wij de reguliere ALV opschuiven om e.e.a betreffende de statuten eerst goed af te kunnen ronden. Ook volgende week meer hierover.

Tot zover deze korte nieuwsbrief. succes en veel plezier.
Namens het hele bestuur

Ben de Jong Voorzitter

Nieuwsbrief nieuw seizoen

 Beste leden,

Hallo allemaal,

en dan is het alweer augustus, tijd gaat snel veel te doen en veel te vertellen.

  1. league start, speelschema, tarief, enz.
  2. Contributie
  3. Statutenwijziging
  4. Overige

1. League start, …

Zoals jullie wellicht weten is de verbouwing van het bowlinghuis in volle gang. en zal deze tegen 31 augustus klaar zijn. Vandaar starten we 1 week later, de woensdag start op 7 september om 20.00uur (trio 4 games) en de donderdag op 8 september om 20.00uur. (5mans 3 games) De league bijdrage komend seizoen, na 3 jaar bevroren te zijn, gaat nu omhoog. Uiteraard betaal je als team alleen op de avonden dat je speelt.

We hebben voor de woensdag 12 teams en de donderdag 11 teams. Dit betekend dat er woensdag steeds 2 teams vrij zijn en op de donderdag 1 team vrij. Op de donderdag speelt iedereen 30 wedstrijden en is iedereen 3 avonden vrij. Op de woensdag speelt iedereen 30 wedstrijden en is 6x vrij.

Het is een hele puzzel geweest om het zo goed mogelijk te maken binnen de tijdspanne die we hebben. Iedereen speelt evenveel wedstrijden, is even vaak vrij. Helaas speelt niet iedereen precies 3x tegen elkaar, maar dat is dan maar even niet anders. Hoe het precies gaat met de puntentelling, bonuspunten, enz., dat hopen we in de volgende nieuwsbrief uit te kunnen leggen. Dat hangt helemaal af van ons programma, welke we ook hebben geüpdatet naar de nieuwste versie met de meeste mogelijkheden. Maar we kunnen pas testen als de bowling klaar is en de banen aangezet kunnen worden.

In de bijlage vind je de speelschema’s en het schema dat je team vrij is. Deze data staat vast en kan niet geruild worden. Ook straks te downloaden vanaf onze website

2. Contributie

We hebben nu voor het komend jaar nog 121 leden hiervan hebben we er nu ongeveer 77 binnen nog 43 te gaan. Betaal aub op tijd. Scheelt tijd voor de penningmeester en u bent zeker speelgerechtigd als we gaan beginnen.

Woensdag van €45.00 naar €48.00 is van €15.00 naar €16.00 pp. Donderdag van €57,50 naar €62,50, dat is van €11,50 naar €12.50 pp. Dit per team afrekenen, zoals gebruikelijk. Als vereniging teren we een klein beetje in, maar we wilden niet verder omhoog met het tarief dit seizoen.

3. Statutenwijziging.

De opdracht is aan de notaris vertrekt om dit ingang te zetten. Belangrijke veranderingen zijn o.a.

  1. De jaarlijkse ALV gaat naar het voorjaar.
  2. Elektronische communicatie wordt officieel toegevoegd.
  3. Contributie verenigingsdeel krijgt automatisch prijscompensatie(NBF deel heeft dit al), tenzij ALV anders beslist.
  4. Een nieuwe commissie, continuïteitcommissie wordt toegevoegd.(wettelijk verplicht).
  5. Bestuur minimaal 3 personen(nu 5). Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen, het gekozen bestuur verdeeld de overige functies.
  6. Verder nog wat nieuw bepalingen aangaande het gelijkheidsbeginsel zoals discriminatie en/of (macht)misbruik.

Zodra dit klaar is, krijgen jullie deze uiteraard compleet in te zien. wordt vervolgd.

4. Overige.

Dag der Kampioenen die wordt gehouden in Dordrecht de finale op zondag 4 september. Kampioenen van 2020, 2021 en 2022 kunnen zich hiervoor online aanmelden via de NBF site of even contact opnemen met Ed van ’t Wout. Als dit nog niet gedaan is. Aanmelden kan nog tot 5 augustus 2022.

Rabo clubkas.

Ook de Rabo clubkas staat op het punt van beginnen. Heeft u en of uw huisgenoten, bekenden, een Rabo rekening dan kan er begin september gestemd worden als men lid is. Ook dat is gratis o.a. via de app te regelen. Elke stem levert onze vereniging geld op en houd de kosten laag. Stemmen kan van 4 tot 27 september als je lid bent. Dat kan alleen met een Rabo rekening en is gratis.

m.vr.gr.

mede namens het bestuur

Ben de Jong Voorzitter