Oliebowlen toernooi 2022

Beste bowling leden,

Na 3 jaar Corona, hebben wij eindelijk weer een toernooi. Het oliebowlen toernooi!!!

Bij deze nodigen wij jullie uit om op donderdag 29 december 2022 weer mee te doen aan dit gezellige toernooi.

Aanmelden kan hier – Inschrijfformulier. Let op: VOL is VOL!!!

Er worden drie series gespeeld.                      

Start    Eerste serie   19.00 uur                                                              

             Tweede serie 20.00 uur                             

             Derde serie    21.00 uur  

            Finale om       22.00 uur     

Er wordt gespeeld met 2 personen per baan,

3 games met HCP volgens pasgemiddelde

Let op!!!!!!!! Nine tap wordt er gespeeld. (9=strike)                       

Kosten :16 euro per persoon.

Betaling vindt plaats op de avond zelf. Aanmelden 15 minuten voor de start van de serie.

Let op: Inschrijven is betalen.

Afmelden met gegronde reden voor 17.00 uur bij Ed van ‘t Wout 06-46036165 of J-P Gordijn 06-41877631.

Uiteraard wordt er door het bestuur voor iets lekkers gezorgd.

Het liefst per duo opgeven, lukt dat niet gaan we kijken of we de resterende spelers kunnen indelen.

Wij hopen dat jullie van de partij zijn.

Met vriendelijke groet, het oliebowlen comité.

Kijk voor de serie-indeling op de website.

50+ Haarlemmerliede

We zijn op dinsdag 22 november met 24 personen afgereisd naar Haarlemmerliede om daar deel te nemen aan de voorronde van het 27e Johan Wempe 50+ toernooi.

René van Gaalen, Simon Ros, Mart Overgaag en Jean-Pierre Gordijn hebben op zaterdag 26 november de finales mogen spelen in hun eigen klasse.

In de 2e klasse zijn Rene van Gaalen 17e en Simon Ros 3e geworden. In de 4e klasse zijn Mart Overgaag 5e en Jean-Pierre Gordijn 1e geworden. Jean-Pierre had nog een mooie game van 265!

Het was weer een gezellig toernooi, dat goed geregeld was. Hopelijk zijn we volgend jaar weer met een leuke, grote groep aanwezig.

Gefeliciteerd heren, met de mooie prestatie!!

ALV 5 oktober gaat niet door.

Beste leden.

Naar aanleiding van de bevindingen in onze buitengewone ALV van 28 september 2022 het volgende.

De buitengewone ALV van 5 oktober 2022 gaat NIET door.

De statuten worden opnieuw tegen het licht gehouden, met name artikel 4 lid 2 willen we aanpassen.

Om te voorkomen dat we procedure fouten maken en het daardoor mogelijk niet rechtsgeldig kan worden, starten we de hele procedure in november opnieuw.

Uiteraard wordt u hierover wederom tijdig, minimaal 2 weken, geïnformeerd.

met vriendelijke groeten

mede namens het gehele bestuur

Ben de Jong

Voorzitter 

Nieuws brief 6 september 2022

Bijna, morgen woensdag 7 september om 20.00u trappen we weer af. De donderdag de dag erna 8 september.

Het wordt best even anders. We beginnen al met de binnenkomst, het lijkt wel een andere nieuwe bowling. Prima uitstraling. Voor iedereen nieuwe (eigen)plekjes.

Dan op woensdag 2 teams per keer vrij een op donderdag 1 team.
Iedereen heeft als het goed is een kopie ontvangen van het speelprogramma.
Op de website staan deze ook en ook op de uitslagen pagina, de teams in shift 2 zijn vrij. Ten overvloede vrije teamdagen kunnen NIET geruild worden.
Hou dit zelf goed in de gaten.
In deze ook een taak voor de teamcaptains om dubbel te checken.

Wij willen ook graag op de eerste wedstrijddag horen wie er dit seizoen teamcaptain is. Deze is het contactpunt tussen het bestuur en/of wedstrijdorganisatie en overige teamleden. We komen daar op de avond zelf nog even op terug.
Zoals we weten is Eric ongelukkig ten val gekomen. Dat betekend wellicht dat de banen niet helemaal top geprepareerd zijn. Ook andere luchtomstandigheden in de bowling kan allemaal invloed hebben. Dus graag een beetje geduld. Dat zal eventueel aanpassen worden.

Uiteraard iedereen heel veel succes en plezier.

Dan bestuur nieuws.
Leen van den Ende gaat ook stoppen als penningmeester en zal niet herkiesbaar zijn. Hierover volgende week meer.

De nieuwe statuten zijn klaar. Deze worden nu voorgelegd aan de NFB(verplicht).
wellicht dat wij de reguliere ALV opschuiven om e.e.a betreffende de statuten eerst goed af te kunnen ronden. Ook volgende week meer hierover.

Tot zover deze korte nieuwsbrief. succes en veel plezier.
Namens het hele bestuur

Ben de Jong Voorzitter

Nieuwsbrief nieuw seizoen

 Beste leden,

Hallo allemaal,

en dan is het alweer augustus, tijd gaat snel veel te doen en veel te vertellen.

  1. league start, speelschema, tarief, enz.
  2. Contributie
  3. Statutenwijziging
  4. Overige

1. League start, …

Zoals jullie wellicht weten is de verbouwing van het bowlinghuis in volle gang. en zal deze tegen 31 augustus klaar zijn. Vandaar starten we 1 week later, de woensdag start op 7 september om 20.00uur (trio 4 games) en de donderdag op 8 september om 20.00uur. (5mans 3 games) De league bijdrage komend seizoen, na 3 jaar bevroren te zijn, gaat nu omhoog. Uiteraard betaal je als team alleen op de avonden dat je speelt.

We hebben voor de woensdag 12 teams en de donderdag 11 teams. Dit betekend dat er woensdag steeds 2 teams vrij zijn en op de donderdag 1 team vrij. Op de donderdag speelt iedereen 30 wedstrijden en is iedereen 3 avonden vrij. Op de woensdag speelt iedereen 30 wedstrijden en is 6x vrij.

Het is een hele puzzel geweest om het zo goed mogelijk te maken binnen de tijdspanne die we hebben. Iedereen speelt evenveel wedstrijden, is even vaak vrij. Helaas speelt niet iedereen precies 3x tegen elkaar, maar dat is dan maar even niet anders. Hoe het precies gaat met de puntentelling, bonuspunten, enz., dat hopen we in de volgende nieuwsbrief uit te kunnen leggen. Dat hangt helemaal af van ons programma, welke we ook hebben geüpdatet naar de nieuwste versie met de meeste mogelijkheden. Maar we kunnen pas testen als de bowling klaar is en de banen aangezet kunnen worden.

In de bijlage vind je de speelschema’s en het schema dat je team vrij is. Deze data staat vast en kan niet geruild worden. Ook straks te downloaden vanaf onze website

2. Contributie

We hebben nu voor het komend jaar nog 121 leden hiervan hebben we er nu ongeveer 77 binnen nog 43 te gaan. Betaal aub op tijd. Scheelt tijd voor de penningmeester en u bent zeker speelgerechtigd als we gaan beginnen.

Woensdag van €45.00 naar €48.00 is van €15.00 naar €16.00 pp. Donderdag van €57,50 naar €62,50, dat is van €11,50 naar €12.50 pp. Dit per team afrekenen, zoals gebruikelijk. Als vereniging teren we een klein beetje in, maar we wilden niet verder omhoog met het tarief dit seizoen.

3. Statutenwijziging.

De opdracht is aan de notaris vertrekt om dit ingang te zetten. Belangrijke veranderingen zijn o.a.

  1. De jaarlijkse ALV gaat naar het voorjaar.
  2. Elektronische communicatie wordt officieel toegevoegd.
  3. Contributie verenigingsdeel krijgt automatisch prijscompensatie(NBF deel heeft dit al), tenzij ALV anders beslist.
  4. Een nieuwe commissie, continuïteitcommissie wordt toegevoegd.(wettelijk verplicht).
  5. Bestuur minimaal 3 personen(nu 5). Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen, het gekozen bestuur verdeeld de overige functies.
  6. Verder nog wat nieuw bepalingen aangaande het gelijkheidsbeginsel zoals discriminatie en/of (macht)misbruik.

Zodra dit klaar is, krijgen jullie deze uiteraard compleet in te zien. wordt vervolgd.

4. Overige.

Dag der Kampioenen die wordt gehouden in Dordrecht de finale op zondag 4 september. Kampioenen van 2020, 2021 en 2022 kunnen zich hiervoor online aanmelden via de NBF site of even contact opnemen met Ed van ’t Wout. Als dit nog niet gedaan is. Aanmelden kan nog tot 5 augustus 2022.

Rabo clubkas.

Ook de Rabo clubkas staat op het punt van beginnen. Heeft u en of uw huisgenoten, bekenden, een Rabo rekening dan kan er begin september gestemd worden als men lid is. Ook dat is gratis o.a. via de app te regelen. Elke stem levert onze vereniging geld op en houd de kosten laag. Stemmen kan van 4 tot 27 september als je lid bent. Dat kan alleen met een Rabo rekening en is gratis.

m.vr.gr.

mede namens het bestuur

Ben de Jong Voorzitter

Stand van zaken

Beste leden,

Even een update over de stand van zaken.

1 League afsluiting 2021/2022.
2 League start 2022/2023.
3 Verbouwing en sluiting Bowling.
4 Bestuurlijke aangelegenheden.

De maandagavond is uitgespeeld. Prijzen uitgedeeld en helaas, zoals bekend, ook afscheid genomen. Van Gaalen transport gefeliciteerd met de overwinning bij de teams, spannend tot en met de laatste game. Sonja Heskes en Arco van Gaalen individueel 1e bij de respectievelijk dames en heren.
De woensdag en de donderdag, vallen de beslissingen komende week, 1 en 2 juni a.s..
Voor komend seizoen hebben we nu
11 teams voor de donderdag 5 mans league 3 games en
12 teams voor de woensdag trio league 4 games.

Wij zijn nu bezig met het uitzoeken en aanpassen van het programma voor een zo goed mogelijk competitieschema.
We zullen beginnen donderdag 1 september en de woensdag 31 augustus of 7 september.
Dit hangt o.a. af van de verbouwing.
Ja, Wijnand en Fleur gaan verbouwen, het zit en bar gedeelte krijgt een metamorfose.
De bowling gaat dan ook dicht vanaf medio half juni en hoopt op 28 augustus weer te kunnen openen.
Dit betekend ook voor degene die een locker hebben, (daar wordt niet verbouwd) dat zij niet even spullen kunnen komen halen. De telefoon zal niet worden opgenomen in de gesloten periode. Alleen contact via de email. Derhalve verstandig, als je bijv. nog ergens wilt bowlen, om je spullen mee te nemen.

Dan zoals bekend wordt er aan nieuwe statuten gewerkt, hier hoort u binnenkort meer over. Maar bijna of misschien nog wel belangrijker. We zoeken nog een nieuwe secretaris (V/M). Of in ieder geval iemand die notuleren leuk vind.(ben je toch altijd als 1 van de eersten op de hoogte van alle belangrijke zaken)
Graag even contact opnemen met ondergetekende.
Succes met de laatste wedstrijden en alvast een fijne zomer toegewenst.

met vriendelijke groet,
mede namens het bestuur
Ben de Jong Voorzitter

Nieuwe ontwikkelingen

1. Leagues komend seizoen

Voor komend seizoen weten we inmiddels dat de bowling haar deuren op maandag sluit. Geen fijne boodschap en geen makkelijke zaak. Geen oplossing die voor iedereen goed is. Het volgende is er nu uitgekomen, maar nog steeds op punten onder voorbehoud. Een extra league op woensdag en/of donderdag was of is niet haalbaar gebleken. We gaan nu op woensdag met 12 teams spelen en op donderdag met I I teams.

Dit betekend het volgende voor de woensdag. De totale speelduur in weken wordt 40 weken. Ieder team speelt 33 wedstrijden. (3 series)

De donderdag speelt dan 30 wedstrijden in 33 weken, mogelijk dat we er iets op vinden om dit aantal nog wat op te rekken, maar 4 series ( 40 wedstrijden in 44 weken) is te veel. We hebben een speelschema dat dit dekt met een zo’n optimaal mogelijke verdeling per banenpaar en verdeling van de vrije avonden.

Het is voor ons nog puzzelen en uitproberen of het scoresysteem dit goed verwerkt. Het kan en zal dus wel voorkomen dat bijvoorbeeld de actuele standen niet gelijk zijn. Ook is het mogelijk dat leaguegemiddelden achteraf gecorrigeerd moeten worden. Waardoor dan weer verschuivingen in uitslagen en standen kunnen plaatsvinden. Uiteraard proberen we dit te voorkomen, maar we kunnen het niet uitsluiten. Het is wat het is, maar zo kunnen we een deel van de maandag groep gewoon laten spelen.

Helaas hebben tot op heden rond de 12 spelers aangegeven te stoppen. Er zullen nog spelers ook ondergebracht worden in bestaande teams.

Team captains, heb je iemand nodig laat het zo snel mogelijk weten. Dat is geen garantie dat het lukt natuurlijk.

Uiteraard moet er nog wel officieel ingeschreven worden. Op onze website staat het inschrijfformulier open (klik hier) en sluit in principe op 30 april 2022. Maar het is voor ons fijn als het snel gedaan wordt, dan kunnen wij verder. Ook nu weer is de volgorde bij inschrijving de volgorde op het scorescherm.

Hopelijk dat we zo voor iedereen de meest optimale oplossing hebben gevonden.

2. Bestuurszaken.

Er is nooit een goed moment om iets aan te kondigen, maar soms moet het er gewoon van komen. Ik zit inmiddels 19 jaar in het bestuur. Van 2003 tot 2011 als bestuurslid, secretaris, penningmeester, een periode beide tegelijk en vanaf 2011 als voorzitter met de bedoeling dit max 2 termijnen (6 jaar) te doen.

Maar zoals bij veel verenigingen is het moeilijk om aan genoeg bestuursleden te komen. In de afgelopen jaren heb ik regelmatig gevraagd of er iemand er bij wil komen maar daar is niemand op af gekomen. Toen kwam Corona, dan stap je zeker niet zomaar op. Maar er is nu toch een tijd van gaan. Ik heb het altijd met veel plezier en inzet gedaan, maar het wordt ook fysiek(gezondheid) steeds lastiger nu.

Met de komende jaarlijkse algemene ledenvergadering, eind september of begin oktober, zal ik het stokje overdragen. Ed van ‘t Wout heeft aangegeven deze taak op zich te willen nemen, als uiteraard de algemene. ledenvergadering(ALV) daar mee akkoord gaat. Daarnaast hebben we in Ferry Melein iemand gevonden die het bestuur wil versterken. Ferry draait nu mee en zal ook in de algemene ledenvergadering door het bestuur voorgesteld worden. Dat betekend dat er ook nog I nieuw bestuurslid gevonden dient te worden om het bestuur compleet te maken. Uiteraard ben ik niet weg en zal ik zeker in de eerste tijd het nieuwe bestuur ondersteunen waar nodig en gevraagd. Er moet ook nog veel gebeuren en er moet nog een nieuw commissie komen. Wettelijke eis. Denk aan nieuwe statuten, ook een wettelijke verplichting. Derhalve nog genoeg te doen.

Tot zover deze nieuwbrief en zeg ik alvast dank u wel voor alle steun en waardering in de afgelopen 19 jaar.

Met vriendelijke groet, Ben de Jong