Jubileum

Beste leden, het seizoen van 23/24 is weer goed van start gegaan, met hoge scores en verwachten dat dit wederom een spannend en sportief seizoen gaat worden.

Dit jaar bestaat de bowling vereniging 45 jaar en deze mooie mijlpaal willen wij niet voorbij laten gaan. Alle rede om hier stil bij staan en dit met jullie te vieren, d.m.v. een hapje en drankje. Verdere info volgt zo snel mogelijk.

Beste leden van bowling vereniging Westland de Lier

Beste leden,

Afgelopen woensdag 25 januari 2023, is er een 2e BALV gehouden i.v.m. statutenwijziging. Er waren 17 leden aanwezig + 2 geldige machtigingen. Na nog even punt 4.2 te hebben besproken en/of toegelicht zijn we over gegaan tot stemming. Uitslag :18 stemmen voor. Hierbij zijn de nieuwe statuten aangenomen. De vorige statutenwijziging was in 1991, dus hopelijk duurt het wel weer een tijdje. Aan de verdere afhandeling wordt nu gewerkt.

Dan hebben we op zaterdag 11 maart 2023 ons 50+ toernooi. We spelen 4 games voorronde en 3 games finale. De inschrijvingen zijn begonnen. Dirk Kool of Leen van den Ende doen dit. Ze komen langs op de leagueavonden.

Dan daarna hebben we onze verenigingskampioenschappen. Finales op zondag 26 maart 2023. Dit jaar spelen we in de voorronde het dubbel kampioenschap met 6 games dubbel.(i.p.v. 3 games dubbel en 5 games single). Dit zal iets makkelijker vol te houden zijn voor de meesten. Een goede reden om allemaal mee te doen. Op zondag individueel in klassen finales, 6 games single. Meer info en inschrijving binnenkort.

Op woensdag 8 maart 2023 houden we onze algemene ledenvergadering. Formele uitnodiging en agenda volgen half februari. Tijdens deze vergadering zal het bestuur Ferry Melein voorstellen in het bestuur te kiezen. Ferry draait ondertussen al even mee. Leen van den Ende en ondergetekende zullen dan aftreden en niet herkiesbaar zijn. Voor mijzelf, zal het bestuur Ed van ’t Wout voorstellen om voorzitter te worden. Voor Leen hebben we nog geen vervanging. Uiteraard zijn wij beide niet direct verdwenen en zullen het gezamenlijk overdragen. We willen er nog iemand in het bestuur bij hebben.

Is er iemand die wellicht mee zou willen draaien in het bestuur en/of zich verkiesbaar wil stellen. Graag. Laat het ons weten of vraag om eerst te horen wat dit in kan houden.

Dan wens ik jullie weer veel goede scores en voor wie gaat “carnavallen” veel plezier. m.vr.gr.

Ben de Jong

50+ Haarlemmerliede

We zijn op dinsdag 22 november met 24 personen afgereisd naar Haarlemmerliede om daar deel te nemen aan de voorronde van het 27e Johan Wempe 50+ toernooi.

René van Gaalen, Simon Ros, Mart Overgaag en Jean-Pierre Gordijn hebben op zaterdag 26 november de finales mogen spelen in hun eigen klasse.

In de 2e klasse zijn Rene van Gaalen 17e en Simon Ros 3e geworden. In de 4e klasse zijn Mart Overgaag 5e en Jean-Pierre Gordijn 1e geworden. Jean-Pierre had nog een mooie game van 265!

Het was weer een gezellig toernooi, dat goed geregeld was. Hopelijk zijn we volgend jaar weer met een leuke, grote groep aanwezig.

Gefeliciteerd heren, met de mooie prestatie!!

ALV 5 oktober gaat niet door.

Beste leden.

Naar aanleiding van de bevindingen in onze buitengewone ALV van 28 september 2022 het volgende.

De buitengewone ALV van 5 oktober 2022 gaat NIET door.

De statuten worden opnieuw tegen het licht gehouden, met name artikel 4 lid 2 willen we aanpassen.

Om te voorkomen dat we procedure fouten maken en het daardoor mogelijk niet rechtsgeldig kan worden, starten we de hele procedure in november opnieuw.

Uiteraard wordt u hierover wederom tijdig, minimaal 2 weken, geïnformeerd.

met vriendelijke groeten

mede namens het gehele bestuur

Ben de Jong

Voorzitter