Nieuwsbrief nieuw seizoen

 Beste leden,

Hallo allemaal,

en dan is het alweer augustus, tijd gaat snel veel te doen en veel te vertellen.

  1. league start, speelschema, tarief, enz.
  2. Contributie
  3. Statutenwijziging
  4. Overige

1. League start, …

Zoals jullie wellicht weten is de verbouwing van het bowlinghuis in volle gang. en zal deze tegen 31 augustus klaar zijn. Vandaar starten we 1 week later, de woensdag start op 7 september om 20.00uur (trio 4 games) en de donderdag op 8 september om 20.00uur. (5mans 3 games) De league bijdrage komend seizoen, na 3 jaar bevroren te zijn, gaat nu omhoog. Uiteraard betaal je als team alleen op de avonden dat je speelt.

We hebben voor de woensdag 12 teams en de donderdag 11 teams. Dit betekend dat er woensdag steeds 2 teams vrij zijn en op de donderdag 1 team vrij. Op de donderdag speelt iedereen 30 wedstrijden en is iedereen 3 avonden vrij. Op de woensdag speelt iedereen 30 wedstrijden en is 6x vrij.

Het is een hele puzzel geweest om het zo goed mogelijk te maken binnen de tijdspanne die we hebben. Iedereen speelt evenveel wedstrijden, is even vaak vrij. Helaas speelt niet iedereen precies 3x tegen elkaar, maar dat is dan maar even niet anders. Hoe het precies gaat met de puntentelling, bonuspunten, enz., dat hopen we in de volgende nieuwsbrief uit te kunnen leggen. Dat hangt helemaal af van ons programma, welke we ook hebben geüpdatet naar de nieuwste versie met de meeste mogelijkheden. Maar we kunnen pas testen als de bowling klaar is en de banen aangezet kunnen worden.

In de bijlage vind je de speelschema’s en het schema dat je team vrij is. Deze data staat vast en kan niet geruild worden. Ook straks te downloaden vanaf onze website

2. Contributie

We hebben nu voor het komend jaar nog 121 leden hiervan hebben we er nu ongeveer 77 binnen nog 43 te gaan. Betaal aub op tijd. Scheelt tijd voor de penningmeester en u bent zeker speelgerechtigd als we gaan beginnen.

Woensdag van €45.00 naar €48.00 is van €15.00 naar €16.00 pp. Donderdag van €57,50 naar €62,50, dat is van €11,50 naar €12.50 pp. Dit per team afrekenen, zoals gebruikelijk. Als vereniging teren we een klein beetje in, maar we wilden niet verder omhoog met het tarief dit seizoen.

3. Statutenwijziging.

De opdracht is aan de notaris vertrekt om dit ingang te zetten. Belangrijke veranderingen zijn o.a.

  1. De jaarlijkse ALV gaat naar het voorjaar.
  2. Elektronische communicatie wordt officieel toegevoegd.
  3. Contributie verenigingsdeel krijgt automatisch prijscompensatie(NBF deel heeft dit al), tenzij ALV anders beslist.
  4. Een nieuwe commissie, continuïteitcommissie wordt toegevoegd.(wettelijk verplicht).
  5. Bestuur minimaal 3 personen(nu 5). Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen, het gekozen bestuur verdeeld de overige functies.
  6. Verder nog wat nieuw bepalingen aangaande het gelijkheidsbeginsel zoals discriminatie en/of (macht)misbruik.

Zodra dit klaar is, krijgen jullie deze uiteraard compleet in te zien. wordt vervolgd.

4. Overige.

Dag der Kampioenen die wordt gehouden in Dordrecht de finale op zondag 4 september. Kampioenen van 2020, 2021 en 2022 kunnen zich hiervoor online aanmelden via de NBF site of even contact opnemen met Ed van ’t Wout. Als dit nog niet gedaan is. Aanmelden kan nog tot 5 augustus 2022.

Rabo clubkas.

Ook de Rabo clubkas staat op het punt van beginnen. Heeft u en of uw huisgenoten, bekenden, een Rabo rekening dan kan er begin september gestemd worden als men lid is. Ook dat is gratis o.a. via de app te regelen. Elke stem levert onze vereniging geld op en houd de kosten laag. Stemmen kan van 4 tot 27 september als je lid bent. Dat kan alleen met een Rabo rekening en is gratis.

m.vr.gr.

mede namens het bestuur

Ben de Jong Voorzitter