Nieuwe ontwikkelingen

1. Leagues komend seizoen

Voor komend seizoen weten we inmiddels dat de bowling haar deuren op maandag sluit. Geen fijne boodschap en geen makkelijke zaak. Geen oplossing die voor iedereen goed is. Het volgende is er nu uitgekomen, maar nog steeds op punten onder voorbehoud. Een extra league op woensdag en/of donderdag was of is niet haalbaar gebleken. We gaan nu op woensdag met 12 teams spelen en op donderdag met I I teams.

Dit betekend het volgende voor de woensdag. De totale speelduur in weken wordt 40 weken. Ieder team speelt 33 wedstrijden. (3 series)

De donderdag speelt dan 30 wedstrijden in 33 weken, mogelijk dat we er iets op vinden om dit aantal nog wat op te rekken, maar 4 series ( 40 wedstrijden in 44 weken) is te veel. We hebben een speelschema dat dit dekt met een zo’n optimaal mogelijke verdeling per banenpaar en verdeling van de vrije avonden.

Het is voor ons nog puzzelen en uitproberen of het scoresysteem dit goed verwerkt. Het kan en zal dus wel voorkomen dat bijvoorbeeld de actuele standen niet gelijk zijn. Ook is het mogelijk dat leaguegemiddelden achteraf gecorrigeerd moeten worden. Waardoor dan weer verschuivingen in uitslagen en standen kunnen plaatsvinden. Uiteraard proberen we dit te voorkomen, maar we kunnen het niet uitsluiten. Het is wat het is, maar zo kunnen we een deel van de maandag groep gewoon laten spelen.

Helaas hebben tot op heden rond de 12 spelers aangegeven te stoppen. Er zullen nog spelers ook ondergebracht worden in bestaande teams.

Team captains, heb je iemand nodig laat het zo snel mogelijk weten. Dat is geen garantie dat het lukt natuurlijk.

Uiteraard moet er nog wel officieel ingeschreven worden. Op onze website staat het inschrijfformulier open (klik hier) en sluit in principe op 30 april 2022. Maar het is voor ons fijn als het snel gedaan wordt, dan kunnen wij verder. Ook nu weer is de volgorde bij inschrijving de volgorde op het scorescherm.

Hopelijk dat we zo voor iedereen de meest optimale oplossing hebben gevonden.

2. Bestuurszaken.

Er is nooit een goed moment om iets aan te kondigen, maar soms moet het er gewoon van komen. Ik zit inmiddels 19 jaar in het bestuur. Van 2003 tot 2011 als bestuurslid, secretaris, penningmeester, een periode beide tegelijk en vanaf 2011 als voorzitter met de bedoeling dit max 2 termijnen (6 jaar) te doen.

Maar zoals bij veel verenigingen is het moeilijk om aan genoeg bestuursleden te komen. In de afgelopen jaren heb ik regelmatig gevraagd of er iemand er bij wil komen maar daar is niemand op af gekomen. Toen kwam Corona, dan stap je zeker niet zomaar op. Maar er is nu toch een tijd van gaan. Ik heb het altijd met veel plezier en inzet gedaan, maar het wordt ook fysiek(gezondheid) steeds lastiger nu.

Met de komende jaarlijkse algemene ledenvergadering, eind september of begin oktober, zal ik het stokje overdragen. Ed van ‘t Wout heeft aangegeven deze taak op zich te willen nemen, als uiteraard de algemene. ledenvergadering(ALV) daar mee akkoord gaat. Daarnaast hebben we in Ferry Melein iemand gevonden die het bestuur wil versterken. Ferry draait nu mee en zal ook in de algemene ledenvergadering door het bestuur voorgesteld worden. Dat betekend dat er ook nog I nieuw bestuurslid gevonden dient te worden om het bestuur compleet te maken. Uiteraard ben ik niet weg en zal ik zeker in de eerste tijd het nieuwe bestuur ondersteunen waar nodig en gevraagd. Er moet ook nog veel gebeuren en er moet nog een nieuw commissie komen. Wettelijke eis. Denk aan nieuwe statuten, ook een wettelijke verplichting. Derhalve nog genoeg te doen.

Tot zover deze nieuwbrief en zeg ik alvast dank u wel voor alle steun en waardering in de afgelopen 19 jaar.

Met vriendelijke groet, Ben de Jong